งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ วัดท่าหลุก

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562

นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

ณ วัดท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่