โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันผีเสือ จัดอบรมตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ณ ห้องประชุมบ้านร้องอ้อ หมู่ที่ 4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ข่าวเพิ่มเติม:

งานสืบสานประเพณียี่เป็ง 9 อปท.ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันย์ ปี 2557
นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันผีเสื้อ จำนวน 7,000.- บ...
โครงการไหว้สาป๋ารมี วิธีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2558 ณ วัดร้องอ้อ หมู่ที่ 4 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชี...
ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน วันเกษตรและส่งเสริมอาชีพตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2560 ในวันที่ 19 มกราคม 2560 ตั...
ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อส...
ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อส...