โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันผีเสือ จัดอบรมตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ณ ห้องประชุมบ้านร้องอ้อ หมู่ที่ 4 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่