จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสาตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สะพานหมู่บ้านล้านนาวิวล์ และลำน้ำแม่คาว ในเขตพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ