ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายจราจร จำนวน 15 จุด 20 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 022/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายจราจร จำนวน 15 จุด 20 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 022/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1110062562

ข่าวเพิ่มเติม:

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 ...
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกิจกรรมกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฎิกูลจากงานลอยกระทงในลำน้ำปิง ภายใต้โครงการ "จิต...
กำหนดรายชื่อการให้บริการประชาชนในช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำเดือนธันวาคม 2561
เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ออกพ่นละอองน้ำในอากาศและต้นไม้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันที่มีผลกระทบต่อ...
ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำ...