ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายจราจร จำนวน 15 จุด 20 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 022/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายจราจร จำนวน 15 จุด 20 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 022/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1110062562

ข่าวเพิ่มเติม:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เข้าระงับเหตุไฟไหม้กองขยะใต้สะพาน หมู่ที่ 2 บ้านป่...
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดโครงการกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2559
การแข่งขันกีฬาตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2559 และการแข่งขันกีฬาฟุตบอล VIP เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างทีมผ...
ประกาศ เรื่องข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงกา...
การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
กศน.ตำบลสันผีเสื้อ และกศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปี...