ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนนลาดยางซอยบ้านดาบชาญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.05 เมตรฯ แบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 010/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนนลาดยางซอยบ้านดาบชาญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
แบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 010/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2210062562