ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนนลาดยางซอยบ้านดาบชาญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.05 เมตรฯ แบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 010/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนนลาดยางซอยบ้านดาบชาญ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
แบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 010/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2210062562

ข่าวเพิ่มเติม:

การประชุมประจำเดือนสัญจร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลสันผีเสื้อ
ร่วมประกอบพิธีรดน้ำดำหัว นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสปร...
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บร...
ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการติด...
ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื...
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจร...