ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรับสมัคร

ข่าวเพิ่มเติม:

ประชุมประชาคมแบบประชารัฐระดับหมู่บ้าน (บ้านขัวโก) เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-...
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พร้อมกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิ...
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ได้รับเกียรติเป็นกรรมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ง...
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวั...
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ