ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนายมานะ หลินบุตร สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5ฯ แบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 012/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณบ้านนายมานะ หลินบุตร
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านขัวโก ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
แบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 012/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1112062562