ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกนูนโค้ง จำนวน 7 จุด และสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 จุด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 004/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกนูนโค้ง จำนวน 7 จุด และสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 จุด
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 004/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1212062562

ข่าวเพิ่มเติม:

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดการประชุมใหญ่เกษตรกรตำบลสันผีเสื้อประจำปี ครั้งที่ 1/2561
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อ...
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดป่าข่อยเหนือถึงบ้านนางสาวเนตรวิไล โชติรั...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดCCTV จำนวน 11 จุด พร้อมติดตั้ง
ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อส...