ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกนูนโค้ง จำนวน 7 จุด และสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 จุด ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 004/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งกระจกนูนโค้ง จำนวน 7 จุด และสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 4 จุด
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เลขที่ 004/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1212062562

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ต่อจากโครงการเดิมถึงบ้านนายถาวร หมู่ที่...
ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อส...
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ณ วัดป่าข่อยเหนือ
ขอเชิญชวนให้....ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ ที่มีอายุครบ 60 ปี ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบ...
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครง...
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคมกลาง และ การคำนวณราคากลาง (โครงการรางระบาบน...