การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2560-2561 โดยวิธีทอดตลาด

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2560-2561 โดยวิธีทอดตลาด

123412062562