โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ
ประจำเดือนมิถุนายน 2562 กิจกรรมตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
และการฝึกทำสามาธิจากสมาคมมังสวิรัติไทยสาขาเชียงใหม่
ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อส...
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ...
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดอบรมให้ความรู้กฏหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน และ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ...
โครงการไหว้สาบารมี วิถีธรรมนำชุมชน วัดร้องอ้อ ประจำปี 2557 ในวันที่ 19 กันยายน 2557
เชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ...