โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ
ประจำเดือนมิถุนายน 2562 กิจกรรมตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
และการฝึกทำสามาธิจากสมาคมมังสวิรัติไทยสาขาเชียงใหม่
ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ