โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
จัดการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ

ข่าวเพิ่มเติม:

โครงการอนุรักษ์ไม้หมายเมือง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
ยินดีต้อนรับ ท่านลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนั...
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ...
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่