ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสายหลักจากซอย 6 ข้างวัดท่าหลุก ถึงซอย 8 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความยาว 235.00 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่

aa