ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ28062562_0001

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครง...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องอัดฟาง จำนวน 1 เครื่อง-ระบบอัดฟางแบบ High speed ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และก...
ขอเชิญร่วมงานวันเกษตรและส่งเสริมอาชีพตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562 วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ บ้าน...
โครงการผู้สูงอายุวัยสดใส ใส่ใจดูแลสุขภาพ ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ โดยกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ(สำหรับห้องประชุม) ด้วยวิธีประกวดราคา...