เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ยินดีต้อนรับ ท่านจรัส อิ่นคำมา นายกเทศมนตรีตำบลมะกอก คณะผู้บริหาร และพนักงาน จาก เทศบาลตำบลตำบลมะกอก และยินดีต้อนรับ สิบเอกพัศพงศ์ รตะตรัยพัฒน์ ที่โอนย้ายจากเทศบาลตำบลมะกอก มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ยินดีต้อนรับ ท่านจรัส อิ่นคำมา นายกเทศมนตรีตำบลมะกอก คณะผู้บริหาร และพนักงาน จาก เทศบาลตำบลตำบลมะกอก และยินดีต้อนรับ สิบเอกพัศพงศ์ รตะตรัยพัฒน์ ที่โอนย้ายจากเทศบาลตำบลมะกอก มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป) อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่