ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายสงวน ปัญจมา ถึงบริเวณบ้าน นางจรีภรณ์ ตินนัง หมู่ที่ 9 บ้านสันผีเสื้อสามัคคี

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนายสงวน ปัญจมา ถึงบริเวณบ้าน นางจรีภรณ์ ตินนัง หมู่ที่ 9 บ้านสันผีเสื้อสามัคคี ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1234505072562

ข่าวเพิ่มเติม: