ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ถนนสายหลัก จากซอย 6 ข้างวัดท่าหลุก ถึงซอย 8 หมู่ที่ 7 ตำบลสันผีเสื้อ เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

m7