โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

บรรยายความรู้จากทีมงาน รพ.ประสาทเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมกาดท่าน้ำ