โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2562

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ถนนสายหลัก จากซอย 6 ข้างวัดท่าหลุ...
เมื่อวัน"จันทร์"ที่ 29 มิถุนายน 2558 พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จ ณ โรงแรมสิบแสนลักช...
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562(โครงการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์คอนกรีต...
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำ...
รายงานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ปร...