ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสันผีเสื้อ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดในเขตพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ
เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป

 

ข่าวเพิ่มเติม:

โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
ขอเชิญชวน ชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว แต่งกายชุดผ้าไทยสมัยรัชกาลที่ ๕ ชุดไทยย้อนยุค ชุดผ้าพื้นเมือ...
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้าน นายยุทธ ทองทวี ต่อจากโคร...
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อส...
พิธีมอบเงินอุดหนุน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพัฒนาสตรี และกลุ่มอาชีพ ในตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2557