ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลสันผีเสื้อ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดในเขตพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ
เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป