โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ณ ห้องประชุมกาดท่่าน้ำ หมู่ที่ 7 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ข่าวเพิ่มเติม:

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้...
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนั...
ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อส...
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร...
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ข้างบ้านนายคำมูล ทินนัง หมู่ที่ 7 บ้านท่...
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561