โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ณ ห้องประชุมกาดท่่าน้ำ หมู่ที่ 7 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่