กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันสำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันสำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสันผีเสื้อ หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนันสนุนต้นไม้จากศูนย์วนศาสตร์ชุมชนที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดกรมป่าไม้ ประกอบไปด้วย ต้นหางนกยุงฝรั่ง ไผ่ซาง ไผ่รวก ทองกวาว ขี้เหล็กเทศ เหลืองเชียงราย สะตอ และผลไม้รวม จำนวน 1,000 ต้น