โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ
เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ในวัยรุ่น ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ