ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ถนนสายหลักจากซอย 6 ข้างวัดท่าหลุก ถึงซอย 8 หมู่ที่ 7 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รางระบายน้ำ ข้างวัดท่าหลุก