ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ถนนสายหลักจากซอย 6 ข้างวัดท่าหลุก ถึงซอย 8 หมู่ที่ 7 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รางระบายน้ำ ข้างวัดท่าหลุก

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าวัดป่าข่อยเหนือถึงบ้านนางสาวเน...
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครง...
การประชุมคณะอนุกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ครั้งที่ 4/25...
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ...
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 ...
รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562