พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

___วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำแม่น้ำปิง หมู่ที่ 7 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีประมงจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ฝ่ายปกครองตำบลสันผีเสื้อ ข้าราชการ ประชาชน และนักเรียน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ลงสู่แม่น้ำปิง __0_สำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 1 (เชียงใหม่) ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว จำนวน 200,000 ตัว และ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว จำนวน 30 ถุง

ข่าวเพิ่มเติม:

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พนักงานครูเทศบาล และลูก...
โครงการอบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับประชาชน ประจำปี 2558
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครง...
ประกาศ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการโอเวอร์เลย์ยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตั้งแต่ร้านอาหารป๋าไ...
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง