โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลส 09.00 น. นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่