โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลส 09.00 น. นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ข่าวเพิ่มเติม:

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ฝึกซ้อมแผนทบทวนภายใน
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท) (Local Performance...
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ นำโดย นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเ...
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ลงวันที่ 23...
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จัดหาตามบัญชีมาตรฐา...