ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอประจำเดือนสัญจร สิงหาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอประจำเดือนสัญจร ประจำเดือนสิงหาคม 2562 และการตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ส่วนราชการ ณ ห้องโถง Hidden Village Chiang Mai หมู่บ้านลึกลับ เมืองไดโนเสาร์ เชียงใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบบสันผีเสื้อ และขอขอบคุณ… Hidden Village Chiang Mai หมู่บ้านลึกลับ เมืองไดโนเสาร์ เชียงใหม่ ในการเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุมในครั้งนี้

ข่าวเพิ่มเติม: