โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ กิจกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ ร่วมกับ รพ.สต.บ้านท่าหลุก ตรวจสุขภาพช่องฟันของผู้สูงอายุ