โครงการไหว้สาป๋ารมี วิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2562 *วัดร้องอ้อ

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. ___ คณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ เทศบาลตำบลตำบลสันผีเสื้อ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันผีเสื้อ บำเพ็ญบุญบารมีฟังธรรมเทศนา “งานไหว้สาป๋ารมี วิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2562” ณ วัดร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ 🙏🙏🙏 โปรดเมตตาเทศน์โดย…ท่านพระครูกิตติปริยัติวัต ดร. รองเจ้าคณะตำบลชมภู วัดท่าต้นกว่าว อำเภอสารภี