โครงการเสริมทักษะชีวิตป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดทำโครงการเสริมทักษะชีวิตป้องกันเด็กจมน้ำ

ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวเพิ่มเติม: