โครงการไหว้สาป๋ารมี วิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2562 *วัดท่าหลุก

#งานไหว้สาป๋ารมีวิถีธรรมนำชุมชนประจำปี2562ณท่าหลุก วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น.

___ คณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ เทศบาลตำบลตำบลสันผีเสื้อ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันผีเสื้อ

บำเพ็ญบุญบารมีฟังธรรมเทศนา “งานไหว้สาป๋ารมี วิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2562”

ณ ท่าหลุก ตำบลสันผีเสื้อ 🙏🙏🙏 โปรดเมตตาเทศน์โดย… พระอธิการดนัย นันทธัมมิโก วัดม่อนคีรี อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่