ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณที่ทำการประปาหมู่บ้านถึงสามแยกหมู่บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ สันผีเสื้อ เชียงใหม่

ประปา 4