ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บริเวณที่ทำการประปาหมู่บ้านถึงสามแยกหมู่บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ สันผีเสื้อ เชียงใหม่

ประปา 4

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการถนนโอเวอร์เลย์ถ...
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณวัดร้องอ้อ หมู่ที่ 3 บ้านท่า(...
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครง...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตำบลสันผีเสื้อ
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกส...