โครงการไหว้สาป๋ารมีวิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2562 วัดท่าเดื่อ

#งานไหว้สาป๋ารมีวิถีธรรมนำชุมชนประจำปี2562ณท่าเดื่อ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น.

___ คณะสงฆ์ตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกับ เทศบาลตำบลตำบลสันผีเสื้อ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสันผีเสื้อ

และประชาชนตำบลสันผีเสื้อ บำเพ็ญบุญบารมีฟังธรรมเทศนา “งานไหว้สาป๋ารมี วิถีธรรมนำชุมชน ประจำปี 2562”

ณ ท่าเดื่อ ตำบลสันผีเสื้อ 🙏🙏🙏 โปรดเมตตาเทศน์โดย… พระครูศรีธวัชโสภณ วัดศรีบุญเรือง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ข่าวเพิ่มเติม: