โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2562

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 กองการศึกษา จัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสภา ตำบลสันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวเพิ่มเติม:

นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ได้นำพนักงาน ดำเนินกา...
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็น...
ศึกษาดูงาน ณ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลตำบลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ มอบดอกดาวเรืองให้ประชาชนตำบลสันผีเสื้อ เพื่อน้อมปลูกให้บานสะพรั่งทั่วตำบลสันผี...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักจากบ้านนายเลย ตันนรา ห...
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนและทางเท้า ไหล่ทาง ทางสัญจรในเขตชุมชน เพื่อลดปัญหาฝุ...