ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง โครงการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสันทรายกองงาม ซอย 2 

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การคำนวณราคากลาง
โครงการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสันทรายกองงาม ซอย 2

 

3306092562