กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่แบบพอเพียงในระบบปล่อยอิสระและอินทรีย์ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลสันผีเสื้อ

วันที่ 11 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ จัดกิจกรรมอบรม กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่แบบพอเพียงในระบบปล่อยอิสระและอินทรีย์ตามโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลสันผีเสื้อ
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่