โครงการพัฒนาศักยภาพงานรักษาความสะอาด ประจำปี 2562

วันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.
นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพงานรักษาความสะอาด ประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 ต.สันผีเสื้อ