โครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด “โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพอาบรมการทำกระเป๋าจากหนังและผ้าทอมือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นาย ภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานเปิด

โครงการภายใต้ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด

“โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพอาบรมการทำกระเป๋าจากหนังและผ้าทอมือ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2562”

โดยอำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ในระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2562

ณ ห้องประชุมกาดท่าน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่