รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562

สภา12325092562

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร(ดีเซล)ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,40...
ป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ(สำหรับห้องปร...
พิธีหล่อเทียนพรรษา วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.45 น. ณ วัดท่าหลุก หมู่ที่ 7 ต.สันผีเสื้อ อ....
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป(สอบสัมภาษณ์)เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขอ...
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้าน นายยุทธ ทองทวี ต่อจากโคร...