ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้องอ้อ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้องอ้อ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1230092562