ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

KMBT36220191001174835

ข่าวเพิ่มเติม:

นางวนิดา ธรรมไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนสว...
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครง...
ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง โครงการก่อส...
การปรับปรุงกระบวนการและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สระเกล้าดำหัว ประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2559
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา ม...