ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโอเวอร์เลย์แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสาธารณะประโยชน์ ตั้งแต่บ้านนายประสิทธิ์ มันทะเล ถึงทางหลวงหมายเลข 121 หมู่ที่ 4 บ้านร้องอ้อ

KMBT36220191003164456