เส้นทางสุขภาพ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

ต.ค.-62-โรคมือเท้าปาก

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศ เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาเช่าอาคารร้านค้าชุมชน
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบ...
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และก...
ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ...
เชิญชวนมาชม และสัมผัสเหล่าบรรดาผีเสื้อ ได้ที่ฟาร์มผีเสื้อ หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่
เชิญ.... เที่ยวงานวันเกษตรและส่งเสริมอาชีพตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 256...