ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถนนหินคลุก บริเวณซอย25 ข้างบ้านนายใจ๋ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร

ใจ๋