ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 114.00 เมตร หมู่ที่ 2 บ้านป่าข่อยใต้

ม.2