ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2562  เวลา 10.00 น.

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ

เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับผ้าบริเวณถนนสายหลักที่เป็นเส้นทางไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิม...
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่สถานประกอบการ...
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันจ...
โครงการกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2562
ร่วมประกอบพิธีรดน้ำดำหัว นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสปร...
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เชิญร่วมงาน "สืบสานวัฒนธรรมล้านนาประเพณียี่เป็งตำบลสันผีเสื้อ ประจำปี 2558"