นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินสวัสดิการ กรณีเสียชีวิตของ นางวรรณ กิติสร จำนวน 11,000.- บาท ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันผีเสื้อ

นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอบเงินสวัสดิการ

กรณีเสียชีวิตของ นางวรรณ กิติสร

หมู่ที่ 3 บ้านท่าร้องขี้ควาย ตำบลสันผีเสื้อ จำนวน 11,000.- บาท

ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันผีเสื้อ

ณ วัดร้องอ้อ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

cats