ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

[gview file=”https://sanphisua.go.th/wp-content/uploads/2015/10/โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด.pdf”]