เปิดตลาดนัด”เคหะม๋วนใจ๋”โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่(สันผีเสือ)

นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ

เป็นประธานพิธีเปิด ตลาดนัด “เคหะม๋วนใจ๋”

เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ให้แก่ผู้อาศัยในชุมชน

ในวันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2558

ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ)

เปิดงานตลาดนัดเคหะม่วนใจ๋