สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559

ประกาศจัดซื้อ27122559

ข่าวเพิ่มเติม:

ประกาศเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2558
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันสำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ อำเภอเ...
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561 เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ โดยนายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ มอ...
ประกาศ เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และ การกำหนดคุณลักษณะ โ...
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันผีเสื้อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมประมูลจ้างโครงการขยายไหล่ทางทั้ง2ข้างฯโดยวิธีการประ...