ป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ

วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับ กองช่าง
ดำเนินการนำเศษขยะและสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำออกจากคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ที่ 3
เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ตำบลสันผีเสื้อ

16388965_1276386305740328_1467492291_o 16389178_1276386272406998_299116386_o 16409310_1276386285740330_1701363172_o 16409824_1276386342406991_1563369052_o 16442891_1276386309073661_1124162159_o 16442947_1276386362406989_1239583572_o 16443932_1276386269073665_2130134202_o 16444200_1276386295740329_457892964_o 16465999_1276386259073666_41346585_o 16466253_1276386312406994_1967436375_o

ข่าวเพิ่มเติม:

ทต.สันผีเสื้อ ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน จาก อบต.เหล่ายาว และยินดีต้อนรับ นายวัช...
โครงการกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี 2558
ประกาศราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างจัดหาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย พร้อมกำจัดขยะมูลฝอย
โครงการไหว้สาบารมีวิถีธรรมนำชุมชน เพื่อร่วมกันปฏิบัติธรรม และฟังเทศน์ ณ วัดท่าหลุก หมู่ที่ 7 ต.สันผ...
ประกาศ ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและกาาคำนวณราคากลาง โครงการขุดเจ...
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง